Alt tekst meeuw

Particulier

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend en duurt maximaal 30 minuten. Hierna kunnen we besluiten of we een volgende afspraak gaan inplannen voor een intake. Het tarief voor de intake en de vervolggesprekken bedraagt € 70,- per gesprek (circa 1 uur).

Bedrijven

Het tarief voor afspraken via opdrachtgevers, zoals bedrijven en Arbo-organisaties, bedraagt € 75,- exclusief btw per gesprek.

Annulering

Een afspraak die door omstandigheden niet door kan gaan, moet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch zijn afgezegd, anders wordt de gereserveerde tijd tegen een tarief van
€ 40,- in rekening gebracht. Voor afspraken via bedrijven geldt dan het tarief van € 40,- exclusief btw.

Vergoeding

Meerdere zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor therapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dat doen ze op basis van het feit dat De Brug naar Herstel is aangesloten bij de beroepsvereniging De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Kijk anders op het vergoedingenoverzicht of informeer zelf hierover bij je zorgverzekeraar. De therapie valt onder alternatieve zorg.

Registratienummers en AGB-codes

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, ben ik in het bezit van het registratienummer van de NFG en de AGB-codes. Deze worden op de factuur vermeld die je bij de zorgverzekeraars kunt indienen/declareren. 

Klachten

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het uitgangspunt is altijd dat we een klacht eerst samen proberen op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kun je terecht bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Lees hier meer over.

Privacyreglement en algemene voorwaarden