Kennismaking

Bij ons eerste contact zullen we met elkaar kennismaken. Ik leg uit wat ik doe en hoe we met jouw hulpvraag verder gaan. Het eerste gesprek is vaak telefonisch maar mag ook in mijn praktijk. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer wij samen besluiten verder te gaan, maken wij een afspraak voor een intake.

Intake

Vooraf aan de intake stuur ik jou een lijst toe met vragen. Wanneer je deze vragen hebt ingevuld, vraag ik je deze mij toe te mailen voordat de afspraak van de intake begint. Tijdens de intake nemen we samen de lijst door zodat we beiden tot een duidelijk beeld komen van je hulpvraag. Deze informatie is belangrijk omdat ik hiermee je behandelplan ga opstellen, wat een leidraad wordt voor de therapie die je gaat krijgen. Een intake bestaat in principe uit één gesprek.

Plan van aanpak en volgende sessies

Na de intake gaan we je behandelplan of begeleidingsplan bespreken. In dit plan zijn doelen opgesteld op basis van jouw hulpvraag. Hiermee kunnen we toe gaan werken naar de voor jouw gewenste situatie. Door middel van psychosociale therapie en/of coaching ga ik vervolgens met jou aan het werk. Het plan gaan we na een aantal sessies samen evalueren en kijken we waar je op dat moment staat en hoe je verder wilt gaan. In het gehele traject blijf jij centraal staan.

Wat is psychosociale therapie?

Met psychosociale therapie word je begeleid op een gevarieerde manier van benaderingen om naar je problemen, ervaringen en belevingen te kijken, maar wel op een manier dat bij jou past. Je leert waar je hulpvraag/probleem vandaan komt en leert op een andere manier hiermee om te gaan. Je krijgt inzicht en hierdoor leer je je eigen gedrag te veranderen.

In de therapie leer je open staan voor het hier en nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. Het heden wordt vaak gevormd door wat je in het verleden heb meegemaakt. Het bepaalt vaak je denken, voelen en doen in het hier en nu waardoor je patronen hebt ontwikkeld waar je je veilig bij voelt. Je hebt je hart met deze patronen als het ware ommuurd. Samen kijken we hoe we deze muur kunnen afbreken zodat je op een andere manier naar jezelf leert te kijken en naar de toekomst.

In de psychosociale therapie maak ik gebruik van wetenschappelijke verantwoorde therapievormen, zoals: Transactionele Analyse, Gestalttherapie en Rationele Emotieve Therapie.

Corona en bezoek

Tijdens Corona blijft de praktijk open tenzij dit anders door het RIVM wordt geadviseerd. We houden rekening met de 1,5 meter afstand en de overige maatregelen die het RIVM stelt. Voor en na elk gesprek worden de deurklinken gedesinfecteerd en wordt de kamer gelucht. Wanneer je je niet lekker voelt of anderszins, maak dit op tijd kenbaar, zoals dit ook op de website bij annulering wordt beschreven.

Privacy

Met de informatie die je met mij wil delen, wordt vertrouwelijk omgegaan en behandeld volgens de AVG normen, zie ook het privacy reglement.